Celem oferowanej przez EUROPROJEKT analizy chłonności terenu jest sprawdzenie działki pod kątem jej wykorzystania  przy  planowanej  inwestycji.  Analizy  tej  należałoby  dokonać  jeszcze  przed  zakupem działki i przed przystąpieniem do projektu koncepcyjnego.

Przeprowadzenie analizy chłonności pozwala na wgląd w możliwości terenu pod kątem infrastruktury technicznej, komunikacyjnej czy środowiskowej. Usługa pozwala określić potencjał dziaki, uwarunkowania prawne oraz przestrzenne. W dalszym etapie analiza chłonności pozwala określić przybliżone powierzchnie użytkowe,  możliwe  do   uzyskania   zgodnie   z   warunkami  zabudowy  lub  wytycznymi  planu  miejscowego.
Przez cały okres trwania zlecenia konsultujemy propozycje zarówno z Inwestorem jak i branżami.

Opracowanie analizy chłonności terenu pozwala płynnie przejść do etapu projektu koncepcyjnego bez obaw o rentowność inwestycji.

(Copyright 2014) Europrojekt-Architekci | Menu font: www.fontfabric.com Web Developer: wizua