Obowiązek      sporządzania       świadectw      charakterystyki      energetycznej      budynku      obowiązuje
od 1 stycznia 2009 r. i jest konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Świadectwo energetyczne budynku zawiera obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku, jej zużycie oraz informacje dotyczące sposobu zapewnienia odpowiedniego komfortu przebywania we wnętrzu - sposób ogrzewania, przygotowanie ciepłej wody, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie i tym podobne.

EUROPROJEKT już na etapie projektu koncepcyjnego bierze pod uwagę kwestie uzyskania świadectwa energetycznego i razem z Inwestorem i branżami wypracowuje najkorzystniejsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Od 2007 roku nastepują zmiany w zakresie ochrony energetycznej budynków i trwać one będą do 2021 roku, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Istotą proponowanych przez nas rozwiązań jest wyjście naprzeciw zmianom i stworzenie możliwości jak najlepszego zabezpieczenia inwestycji pod względem energetycznym oraz wymogów prawnych w zakresie zmian UE2021. Doświadczony zespół Europrojekt Architekci pomoże w dokonaniu odpowiednich decyzji tak aby wspólnie osiagnąć sukces inwestycji.

Aby sprostać wymaganiom zrownoważonego rozwoju wykonujemy projekty zgodnie z wytycznymi międzynarodowej certyfikacji LEED i BREEAM.

(Copyright 2014) Europrojekt-Architekci | Menu font: www.fontfabric.com Web Developer: wizua