Naszym Klientom oferujemy usługę polegającą na prowadzeniu wszelkich uzgodnień i uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń w urzędach w imieniu inwestora.

Usługa ta polega na przekazaniu nam pełnomocnictwa na uzgodnienie poszczególnych pozwoleń wynikających z specyfiki obsługiwanego przez nas przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Takie rozwiązanie ułatwia przepływ informacji i dokumentów pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w prowadzeniu inwestycji i skraca czas uzyskiwania wszelkich formalności.

(Copyright 2014) Europrojekt-Architekci | Menu font: www.fontfabric.com Web Developer: wizua