Projekt koncepcyjny jest pierwszym etapem kształtowania zabudowy. Celem wykonania projektu koncepcyjnego jest dokładne sprawdzenie chłonności danej działki oraz wybór najkorzystniejszego rozwiązania projektowego ze względów estetycznych, ekonomicznych i środowiskowych.

W ramach projektu koncepcyjnego oferujemy:

  • wykonanie wszelkich niezbędnych rysunków umożliwiających określenie dokładnych parametrów przyszłej inwestycji takich jak:
  • struktura mieszkań / usług / powierzchni biurowych
  • powierzchnia użytkowa mieszkań / budynku
  • ilość miejsc parkingowych

Na tym etapie pracy określamy charakter i wyraz architektoniczny projektowanego budynku – sporządzamy wizualizacje komputerowe pokazujące różne możliwe warianty kształtowania budynków (ustalamy z Klientem dobór materiałów i kolorystyki). Częścią opracowania jest też projekt zagospodarowania terenu.

Podczas opracowywania projektu koncepcyjnego bierzemy pod uwagę kwestię potencjalnego zużycia energii przez budynek oraz proponujemy rozwiązania z zakresu oszczędności energii, pozwalające uzyskać, wymagane przez normy Polskie, certyfikaty energetyczne oraz na życzenie klienta międzynarodowe certyfikaty LEED czy BREEAM.

Po wyborze przez Inwestora konkretnego wariantu przechodzimy do sporządzenia wielobranżowego projektu budowlanego umożliwiającego- uzyskanie pozwolenia na budowę.

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać projekt wnętrz naszej inwestycji.
(Copyright 2014) Europrojekt-Architekci | Menu font: www.fontfabric.com Web Developer: wizua