Euro Projekt Architekci

Polityka Prywatności

Korzystanie z serwisów, których właścicielem jest EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna  (zwanych dalej „Serwisem” lub „Serwisami”) jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności. EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna, ul. Smolna 34/8  00-375 Warszawa, NIP: 5272120146 KRS: 0000714046, zwana dalej EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.

 

EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych.

 

EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

Niniejsza polityka objaśnia sposób wykorzystania przez operatora serwisu Europrojekt Architekci – spółkę EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz do celów statystycznych.

 

CZYM SĄ I CO ZAWIERAJĄ PLIKI COOKIES
Tzw. ciasteczka są to małe porcje informacji zapisywane w przeglądarce Użytkownika serwisu. Ciasteczka są przesyłane do urządzenia Użytkownika podczas pierwszych odwiedzin serwisu, a następnie pozwalają rozpoznać jego urządzenie podczas każdej kolejnej wizyty. Pliki cookies pozwalają rozpoznać preferencje Użytkownika i tym samym dostosować treść do potrzeb Użytkownika. Ciasteczka nie identyfikują danych osobowych Użytkownika. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Ciasteczka zawierają przeważnie nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

 

DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES
Wykorzystywane w serwisie ciasteczka służą do realizacji wielu funkcji. Przede wszystkim wykorzystywane są do celów statystycznych, do analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowania treści serwisu do preferencji Użytkownika.

 

JAKIE PLIKI COOKIES WYKORZYSTUJEMY
Ze względu na kryterium celu, któremu służą pliki cookies, serwis wykorzystuje statystyczne pliki cookies, które służą do sporządzania statystyk odnoszących się do stron serwisu internetowego.

Według kryterium trwałości wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje wykorzystywanych przez serwis plików cookies:

1.       Sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania, opuszczenia stron serwisu lub wyłączenia urządzenia.

2.       Stałe pliki cookies: pliki, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika; opuszczenie stron serwisu internetowego, wylogowanie się, zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia; funkcja stałych plików cookies sprowadza się z zasady do określenia nowych i dotychczasowych Użytkowników serwisu.    

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców.

 

REZYGNACJA Z OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES
Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może jednakże samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo by informowano go, że pliki cookies wysyłane są na jego urządzenie. W celu zarządzania plikami cookies prosimy o zapoznanie się z instrukcją lub plikiem pomocy przeglądarki internetowej. Ostrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

W Serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym Serwisu społecznościowym. Należy pamiętać, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. EUROPROJEKT Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Spółka Jawna zachęca  do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

-->