Euro Projekt Architekci
POWRÓT

Eko-Osiedle mieszkaniowe

Autorzy: Marta Skorupska, Jerzy Michalczuk, Mateusz Rybak, Piotr Skorupski, Seweryn Bylinka
Inwestor: -
Projekt: 2019

Układ urbanistyczny podzielony został dwoma osiami kompozycyjnymi, mającymi swój początek na skrzyżowaniu dwóch istniejących ulic. Projektowany układ utrwala istniejące ciągi piesze oraz dopasowuje się istniejącego układu otoczenia. Układ budynków odwzorowuje podział na etapy realizacji a każdy etap oddzielony jest pasem zieleni. Sposób kształtowania zabudowy umożliwia tworzenie wnętrz urbanistycznych tj. dziedzińców ze strefami rekreacyjnymi dla mieszkańców.

Pasy zieleni parkowej stanowią nieprzerwany i zapętlony ciąg ścieżek oraz ułatwią przewietrzanie kwartałów a obcowanie z zielenią sprzyjać będzie samopoczuciu mieszkańców. Bliskość zbiorników wodnych na terenach zielonych sprzyjać będzie redukcji ‘wyspy ciepła’ w okresach letnich. Bioróżnorodność biologiczna zieleni stanowić będzie kontynuację atrakcyjnych przyrodniczo okolic osiedla.

Najbliżej skrzyżowania ulic, uznanego za główny punkt widokowy i główny węzeł komunikacyjny zaprojektowano budynek usługowy oraz dominantę wysokościową. Oba te budynki, stanowić będą rozpoznawalny element projektu.

 

projektowanie osiedli mieszkaniowych energooszczędne osiedla mieszkaniowe ekologiczne osiedla mieszkaniowe projekt osiedla ekologicznego eko osiedle mieszkaniowe projekt eko osiedla projekt osiedla energooszczędnego
do góry
-->