Firma  EUROPROJEKT  została  założona  przez  Martę  Skorupską  i  Jerzego  Michalczuka  w  1998  roku. Główni architekci tworzący firmę mają ponad dwadzieścia lat doświadczenia w projektowaniu budynków mieszkalnych, biurowych, sportowych i związanych z transportem. Aby jak najlepiej odpowiadać na wyzwania projektowe  członkowie  naszego  zespołu  nabyli  wykształcenie  oraz  praktykę  zawodową  zarówno w  Polsce
jak i w Holandii, Finlandii czy Grecji.
mgr inż. architekt Marta Skorupska - członek zespołu architektów biura architektonicznego EUROPROJEKT ARCHITEKCI WARSZAWAmgr inż. arch. Marta Skorupska
dyplom WAPW
upr. nr St-424/85
mgr inż. architekt Jerzy Michalczuk - członek zespołu architektów biura architektonicznego EUROPROJEKT ARCHITEKCI WARSZAWAmgr inż. arch. Jerzy Michalczuk
dyplom WAPW
upr. nr Wa-191/93
mgr inż. architekt Mateusz Rybak - członek zespołu architektów biura architektonicznego EUROPROJEKT ARCHITEKCI WARSZAWAIr. / mgr inż. arch. Mateusz Rybak
dyplom TU DELFT, WAPW | LEED 251 BD+C
upr. nr (NL) 1.140801.013/ (PL) W/03/17
inż. architekt Maciej Teisseyre - członek zespołu architektów biura architektonicznego EUROPROJEKT ARCHITEKCI WARSZAWAinż. arch. Seweryn Bylinka
dyplom WSEiZ
mgr inż. architekt Piotr Skorupski - członek zespołu architektów biura architektonicznego EUROPROJEKT ARCHITEKCI WARSZAWAmgr inż. arch. Piotr Skorupski
dyplom WAPW
mgr inż. architekt  - członek zespołu architektów biura architektonicznego EUROPROJEKT ARCHITEKCI WARSZAWAmgr inż. arch. Jakub Andrzejewski
dyplom WAPW
(Copyright 2014) Europrojekt-Architekci | Menu font: www.fontfabric.com Web Developer: wizua